Ιστορια

Εγκαταστάσεις

Εξοπλισμός

Παροχές

Επικοινωνία
- Eπισκευές Aντλιών όλων των τύπων ηλεκτρονικές, common rail, mercedes actro, volvo fx
- Ταχογράφοι: μηχανήματα, εξοπλισμός, ανταλλακτικά, service για όλους τους εγγεκριμένους από την Ε.Ο.Κ. ταχογράφους.
- Κάρτες καυσαερίων
- Κόφτες: αυτόματοι περιοριστές ταχύτητας (VDO AGB - Α.Π.Τ)
- Συστήμα Ελέγχου CAM-BOX για Mercedes, Scania, Volvo, Iveco
- Αποθήκη: με όλη την γκάμα ανταλλακτικών


all rights reserved @ Kopanidis© 2008
ΚΟΠΑΝΙΔΗΣ Dyno & Chip Tuning Diesel Service